Waterafkoppeling

Met waterafkoppelen wordt bedoeld het opheffen van de verbinding regenpijp naar het riool. In plaats van afvoer naar het riool wordt het regenwater de tuin in geleid of naar een ondergrondse opslag.

Afkoppelen is heel nuttig, omdat:

  • bij hevige regenval het riool het volume niet aan kan waardoor er, via de zogeheten “riooloverstort” ongezuiverd rioolwater op vijvers en sloten wordt geloosd (gatsie!). Door het regenwater af te koppelen wordt het riool dus minder belast;
  • een regenton waarbij het regenwater de tuin in stroomt als de ton vol is;
  • directe afvoer van regenwater vanuit de regenpijp via een klep die naar believen het water naar de tuin of naar het riool kan leiden;
  • een ondergronds verzamelvat waarmee WC en wasmachine (regenwater is heel zacht/kalkarm en dus goed voor wasmachine en zacht wasgoed!) kan worden gebruikt.

Regenwater kan in de tuin worden geleid naar een verlaging (greppel, wadi etc.) waar het langzaam de grond in kan zakken of naar een plek met een ondergrondse waterberging waarvandaan het water de grond in kan. Zo’n berging bestaat bijvoorbeeld uit waterdoorlatende kunststof buizen (of kratten), omwikkeld met waterdoorlatend filterdoek. De buis is berging en infiltratievoorziening tegelijk. Bij dit systeem horen onderdelen als een bladvang en een zandvang, bedoeld om verstopping ervan te voorkomen. Regenwater wordt rechtstreeks naar de infiltratievoorziening afgevoerd. Boven de buis moet minimaal nog een halve meter grond aanwezig zijn. Ondergrondse infiltratie is geschikt voor verharde tuinen en opritten, maar ook voor kleinere tuinen en voortuintjes. Middels een infiltratietest en een berekening van de hoeveelheid regenwater wat op het dak valt kan berekend worden hoe een en ander gedimensioneerd moet worden.