tuinreservaat

2 berichten

Uw tuin een “natuurreservaat”!

Het behoeft weinig betoog dat particuliere tuinen steeds belangrijker worden voor de kwaliteit van de natuur in Nederland. Tuinen vormen bij elkaar opgeteld een enorm oppervlak. Via het radioprogramma Vroege vogels (elke zondagochtend Radio 1 tussen 07-10 u) kunnen particulieren kijken op welke punten hun tuin bijdraagt aan de natuur in Nederland. Indien er voldoende wordt gescoord mag deze tuin het predicaat “Tuinreservaat” dragen.

VARA: Vroegevogels: Tuinreservaten
De kenmerken van een Tuinreservaat
(aangevuld en bewerkt door Michiel Coesèl)

1. Bestrating: Beperk zo mogelijk het oppervlak bestrating om zoveel mogelijk ruimte te geven aan plantjes en beestjes. Bestrating aanleggen is bovendien duur en onderhoud intensiever – als je geen gif gebruikt- dan beplanting.
2. Plantenkeuze, plant planten, struiken en bomen met vruchten, noten en bloemen die insecten, vogels en vlinders lokken. Kies zoveel mogelijk voor beplanting uit de omgeving/Nederland (zie Tip/Artikel 9: Voordelen van Inheemse planten) Betrek planten die onbespoten zijn van buren, markten/leden van volkstuinvereniging, biologische kwekers.
3. Vijver: Een natuurlijke vijver met geleidelijk aflopende oever tbv egels of een andere badderen drinkgelegenheid voor oa. vogels
4. Gevels-daken: vergroen ook gevels met klimplanten of struiken en daken. Struiken met doornen bieden goede nestelgelegenheid ivm bescherming tegen katten.
5. Erfscheiding: Natuurlijke beschutting en omheining waar egels onderdoor kunnen. Gebruik voor een schutting (en pergola etc.) geen tropisch of geïmpregneerd hout maar inlands hout als kastanje of lariks.
6. Bestrijdingsmiddelen. Er worden geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt
7. Vogelnesten: vooraf aan snoeien kijken of er niet gebroed wordt
8. Groenafval wordt in de tuin verwerkt op een composthoop en/of takkenril tbv schuilgelegenheid en voedselvoorziening. Dit bespaard ook onnodig transport(energie) met afval dat grotendeels uit water bestaat. Eigen compost is van gegarandeerde kwaliteit en is geschikt voor in potten en onder planten die veel voeding nodig hebben als bessenstruiken en rozen. Mooi hout verdient een opvallende plek in de tuin en kan daarbij ook dienen als insectenhotel.
9. Blad. Laat indien niet storend bladeren en ander afgestorven plantenmateriaal liggen als bescherming en voeding van de bodem/vaste planten. Vogels weten de kleine diertjes die het materiaal fijnmaken en verteren ook te waarderen!
10. Nestkasten: Zorg voor nestkastjes of verblijfplaatsen (rustige hoekjes die zo min mogelijk verstoord worden) voor vogels, zoogdieren en insecten
11. Hergebruik: Zorg voor zoveel mogelijk hergebruik van steenachtige materialen en grond. Het maakt de tuin vaak interessanter en spaart fossiele energie en kosten aan transport.
12. Plastic: Voorkom dat plastic in uw tuin komt via plasticbezems, bindmaterialen, strimmers en dergelijke. Zie ook Tip/Artikel 14 Plastic-soep ook door tuinieren!
13. Regenwater: Vang regenwater op in een regenton en/of leidt het naar een laag gedeelte in de tuin ten behoeve van ons drinkwater en om riooloverstort op het oppervlakte water te voorkomen/rioolkosten omlaag te brengen.
14. Eetbare planten: Plant ook eetbare gewassen aan: lekker en verser/rijper/lokaler kan niet
15. Potgrond: maak zelf potgrond van 2/3 zandige tuingrond en 1/3 compost dan wel cocopeat/cocosvezel De Action verkoopt in het voorjaar geperste blokken die in water opzwellen. Gewone potgrond en tuinaarde (bevat geen aarde/grond!) bevat veel veen uit waardevolle veennatuurgebieden. Het zijn vooral vochtvasthouders en bevatten erg weinig voeding (alleen voor de eerste drie maanden). De aanduiding biologisch op veel zakken geeft het product onterecht een mooi imago.

Het belang van tuinen voor de natuur

In het BBC tuinierders programma Gardeners’ World gepresenteerd door Monty Don, werd een uitleg gegeven om nu een (wildflower meadow) gemengde bloemenborder van akkerkruiden aan te leggen in je tuinreservaat. Hij schrijft op zijn website:

“In de afgelopen 50 jaar, hebben we gezien een enorme vermindering van het aantal wilde bloemen die groeien op het platteland, geschat wordt dat 1 op de 5 van onze inheemse planten in gevaar van uitsterven is. Dit, heeft op zijn beurt, bijgedragen tot een dramatische daling van het aantal bijen en andere bestuivende insecten, die van essentieel belang zijn voor de productie van onze groentenen fruitproductie. Tuinen worden steeds meer en meer belangrijk als een bron van voedsel voor deze insecten en als onderdeel van nationale Gardening Week, de RHS moedigt ons allemaal aan om een wildflower patch te maken in een reserve hoek van onze tuin. Het beste is om een mix van bloemzaden te zaaien in plaats van afzonderlijke soorten, de insectensoorten prefereren liever verschillende stervormige bloemen. In de handel zijn zakjes bloemenzaden te koop voor nog geen 2 Euro, die een rijk mengsel bevatten van verschillende bloemzaden, die graag door vlinders en andere vliesvleugeligen worden bezocht. Ook bevat het mengsel een aantal kruiden met hetzelfde doel en als het geheel in bloei staat is het bovendien een lust voor het oog. Op dit moment als ik nu rond fiets in het buitengebied, zie ik langs verschillende agrarische akkers dat randen zijn ingezaaid met kleurrijke bloemen mengsels. Deze ‘idylles’ vlinderbanen en bijenweiden in mijn gemeente komen tot stand door overleg met de plaatselijke agrarische ondernemer, door het beschikbaar stellen van de grond, Stichting Landschap en Gemeente.”

In 1911 bracht de Verkade fabriek voor het eerst het boek “DE BONTE WEI ” geschreven door Dr. Jac. P. Thijsse uit. In 1976 volgde een heruitgave. In het voorwoord TEN GELEIDE schreef Dr. P. Zonderwijk

“Bij een blik op het grasland van nu kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat er enige tientallen jaren geleden zulke kruiden(en bloemrijke) weiden waren. Zonder twijfel beschrijft Thijsse vooral de hooilanden, getuige allerlei genoemde plantensoorten die geen begrazing verdragen.”

Stelling; de tegenwoordige “BONTE WEI” is het kleuren bloemrijke akkerrandlint in het agrarische landschap. Ik zou zeggen; allen aan de slag en tover je tuin om in een kleuren bloemenrijke omgeving waar je in alle vlinders en bijen ook nog rustig kunt observeren en fotograferen.

Tekst: Will   Bron: Vlinderstichting