IJsvrijhouder vijver

  • In natuurlijke vijvers komt er ook bij ijs zuurstof het water in door uitwisseling met bodem en grondwater. Door middel van ondergedoken waterplanten kan er ook onder ijs zuurstof worden geproduceerd, maar als het ijs te lang ligt, de ijslaag erg dik is en zeker als er sneeuw op het ijs ligt kan er een zuurstof tekort komen voor kikkers en vissen.
    Een ijsvrijhouder kan dan een uitkomst zijn. Deze dient wel om de paar dagen gecontroleerd te worden bij zware vorst.

Prijs: € 13,50 inclusief BTW