Over Michiel

Bedrijfsvorm

Ecologisch hoveniersbedrijf Michiel Coesèl is sinds januari 2007 een eenmansbedrijf welke soms samen projecten uitvoert met collega ecologisch hoveniers, boomverzorger, timmerman of stratenmaker.

Doel

Doel van het bedrijf is het op natuur- en milieubewuste manier creëren van een fijne leefomgeving voor de klant en daarbij om -naast het verkrijgen van een inkomen voor Michiel Coesèl- ook een financiële bijdrage te leveren aan organisaties die zich inzetten voor een betere wereld voor mens, natuur en milieu.  10 % van de inkomsten, na aftrek BTW en kosten wordt uitgekeerd.

Goede doelen, gespecificeerd per jaar: Donaties_2022, Donaties_2021, Donaties_2020, Donaties_2019 , Donaties_2018, Donaties_2017, Donaties_2016, Donaties_2015, Donaties_2014, Donaties_2013, Donaties_2012, Donaties_2011, Donaties_2010

Opleiding

  • Ecologische hoveniersopleiding MBO+, AOC Terra (dipl. 2007)
  • Milieukunde, HBO, Groningen (dipl. 1990)

Cursussen natuureducatie

  • IVN Cursus Actieve Verwondering, 2005-2006 (dipl.)
  • Bewaarde land, Baarn 2004 (link)
  • Earth Education 2003

Ervaring

Sinds 1994 ervaring met moestuinen en klein onderhoud bij particulieren. In 2002 een wilde bloemenweide van 400 m2 aangelegd en me meer en meer gaan verdiepen in ecologisch tuinieren. Van 2002-2005 als externe medewerker bij Volkstuin vereniging Tuinwijck een scala aan natuuractiviteiten georganiseerd als excursies naar ecologische kwekerijen, lezingen etc. en projecten begeleid als een Vlindertuin en Paddenpoel. Vanaf 2006 voltijd actief als hovenier in Groningen en omgeving en bij collega hoveniers elders in het land: Zutphen (www.gorris.nl mn. stapelmuren, daktuinen), Zeeland (Nico Kolthec, creatieve natuurtuinen), Utrecht, Paul van Eerd www.burobuitenruimte.nl (KinderDag Verblijven en Basisscholen) en Wouter van Santen (www.biotooptuinen.nl) in Den Haag.

Opdrachtgevers zijn naast particulieren ook Woningbouw coöperatie Lefier, Gemeente Groningen, Stichting GSP, Buurtvereniging De Nieuwe Tuin, Kinderdagverblijven en Basisscholen.

Lidmaatschappen

Vakvereniging ecologisch hoveniers, landschapsarchitecten, kwekers Wilde Weelde. Lid werkgroep Daktuinen, Wilde plantentuinkring Haren, IVN Haren-Groningen, KNNV Groningen, VELT

Inspiratiebronnen

De natuur, Vakgenoten van de Vereniging Wilde Weelde (tuinen),
Peter Bulk (Heemtuin Mauritsstraat Groningen), Stichting Oase,
Andy Goldsworthy, Antonio Gaudi,Jugendstil, Hundertwasser, Vaugn Bell.