Onkruid bestrijden op verhardingen

Verhardingen vragen vaker onderhoud dan vakken met bodembedekkers. Voorkomen is de meest effectieve methode. 1 plantje in bloei geeft vele honderden zaden! Veeg de verharding daarom vaak.

Tegel- en klinkerbestrating:
Zijn de voegen niet gevuld: vul ze dan op, want in de voegen hoopt zich organisch materiaal op en zaden. De zaden ontkiemen dan diep en de kiemplanten zijn moeilijker te verwijderen.
Houdt de voeg zo compact/aangedrukt mogelijk dat gaat ontkieming tegen.

Bestrijd onkruid in voegen met een kleine voegen krabber (Wolfgarten heeft een hele prettige) of een voegen krabber op steel al dan niet met onkruidborstel. Grotere oppervlakten zijn te behandelen door korte verhitting met een brander, welke de wortel laat zitten maar door herhaald gebruik de plant uitput. (NB de plant hoeft niet direct te verkolen, even de vlam over de plant is al voldoende om het bovengrondse deel te laten afsterven.)
Combineer een behandeling eventueel desnoods met azijn of zout. Gebruik liever geen motorzeis trimmer met een nylondraadje want hierdoor krijg je microplastics in je tuin/de natuur.

Mos en algengroei op verharding kan je voorkomen door regelmatig vegen en bestrijden door te bezemen met scherp zand (gebruik geen bezem met plastic haren want ook daarmee breng je microplastics in je tuin/de natuur), met een staalborstel, onkruidbrander of hogedrukspuit (dit geeft wel veel troep naast de verharding en kost veel stroom en water).

Grind- en steenslag/split verharding:
Regelmatig harken of vegen werkt het beste/preventief. Probeer te voorkomen dat er aarde en organisch materiaal als blad (= voeding) in de verharding komt/zich ophoopt. Opgekomen onkruid verwijderen met krabber, hak, hand en eventueel onkruidbrander.