Het belang van tuinen voor de natuur

In het BBC tuinierders programma Gardeners’ World gepresenteerd door Monty Don, werd een uitleg gegeven om nu een (wildflower meadow) gemengde bloemenborder van akkerkruiden aan te leggen in je tuinreservaat. Hij schrijft op zijn website:

“In de afgelopen 50 jaar, hebben we gezien een enorme vermindering van het aantal wilde bloemen die groeien op het platteland, geschat wordt dat 1 op de 5 van onze inheemse planten in gevaar van uitsterven is. Dit, heeft op zijn beurt, bijgedragen tot een dramatische daling van het aantal bijen en andere bestuivende insecten, die van essentieel belang zijn voor de productie van onze groentenen fruitproductie. Tuinen worden steeds meer en meer belangrijk als een bron van voedsel voor deze insecten en als onderdeel van nationale Gardening Week, de RHS moedigt ons allemaal aan om een wildflower patch te maken in een reserve hoek van onze tuin. Het beste is om een mix van bloemzaden te zaaien in plaats van afzonderlijke soorten, de insectensoorten prefereren liever verschillende stervormige bloemen. In de handel zijn zakjes bloemenzaden te koop voor nog geen 2 Euro, die een rijk mengsel bevatten van verschillende bloemzaden, die graag door vlinders en andere vliesvleugeligen worden bezocht. Ook bevat het mengsel een aantal kruiden met hetzelfde doel en als het geheel in bloei staat is het bovendien een lust voor het oog. Op dit moment als ik nu rond fiets in het buitengebied, zie ik langs verschillende agrarische akkers dat randen zijn ingezaaid met kleurrijke bloemen mengsels. Deze ‘idylles’ vlinderbanen en bijenweiden in mijn gemeente komen tot stand door overleg met de plaatselijke agrarische ondernemer, door het beschikbaar stellen van de grond, Stichting Landschap en Gemeente.”

In 1911 bracht de Verkade fabriek voor het eerst het boek “DE BONTE WEI ” geschreven door Dr. Jac. P. Thijsse uit. In 1976 volgde een heruitgave. In het voorwoord TEN GELEIDE schreef Dr. P. Zonderwijk

“Bij een blik op het grasland van nu kunnen wij ons nauwelijks voorstellen dat er enige tientallen jaren geleden zulke kruiden(en bloemrijke) weiden waren. Zonder twijfel beschrijft Thijsse vooral de hooilanden, getuige allerlei genoemde plantensoorten die geen begrazing verdragen.”

Stelling; de tegenwoordige “BONTE WEI” is het kleuren bloemrijke akkerrandlint in het agrarische landschap. Ik zou zeggen; allen aan de slag en tover je tuin om in een kleuren bloemenrijke omgeving waar je in alle vlinders en bijen ook nog rustig kunt observeren en fotograferen.

Tekst: Will   Bron: Vlinderstichting