Bloembollen en bestrijdingsmiddelen gebruik

PERSBERICHT Stichting Natuur en Milieu 26 mei 2010

Bestrijdingsmiddelengebruik neemt toe in Nederland

Waar de groentetelers het goed doen (daar nam het gebruik met 60 procent af) constateert het CBS extreme uitschieters in de bloemenen bollenteelt tot wel 100 kg per hectare (lelies).

Ook appelen perentelers doen het slechter dan in 2004, aldus de cijfers van het CBS. Nederland is hiermee nog steeds koploper in Europa (met België) in het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Het gebruik van giftige chemische bestrijdingsmiddelen is in 2008 gegroeid naar gemiddeld 6,8 kg per hectare, terwijl dit in 2004 nog 6,4 kg per hectare was (bron: CBS, 26 mei 2010)

Door het teveel aan gebruik van giftige chemische bestrijdingsmiddelen komt onder andere onze drinkwatervoorziening in gevaar. Chemische bestrijdingsmiddelen hebben ook een negatieve invloed op de biodiversiteit. De wilde bij en de honingbij hebben erg te lijden van bijvoorbeeld het bestrijdingsmiddel Imidacloprid. De bij is belangrijk omdat zij zorgt voor de bestuiving van allerlei gewassen, bloemen, planten, struiken en bomen.

Natuur en Milieu vindt dat er een eind moet komen aan de vrijwillige aanpak die uiteindelijk alleen maar tot vrijblijvendheid heeft geleid.

Akkerman: “Wij stellen voor dat minister Verburg van LNV op drie punten actie onderneemt.
Eén: stuur onafhankelijke voorlichters op pad die de boeren stimuleren om hun teelt te verduurzamen.
Twee: EU-subsidies zouden alleen nog toegekend moeten worden aan boeren en tuinders die duurzaam telen.
Drie: stel wettelijke eisen die ervoor zorgen dat er geen giftige bestrijdingsmiddelen meer worden gebruikt.”

Publicatiedatum: 26-05-2010